Insectenhotel voor geopend

30-05-2021

Zoals jullie weten doen wij alles biologisch en dit natuurlijk alles om de natuur in zijn waarde te laten. Zelfs doen we er een schepje bovenop. Deze week hebben we het insectenhotel. dat Sjaak met zijn behoorlijk creatieve inslag heeft gemaakt, geïnstalleerd en officieel geopend. We hopen dat de insecten die zo belangrijk zijn voor de natuur hun weg gaan vinden.

André nam zin kans waar om die mooie natuur op beeld vast te leggen. Ook heeft hij ook de ontspruitende wijnstokken vastgelegd.

Onze huidige bewoners, een koppeltje koolmezen zijn druk in de weer om hun uitgekomen jongen te voederen. Tjee, wat een werk. Het lijkt wel dat liedje van Drs.P. "heen en weer, heen en weer"